Monthly Archives: September 2011

Barnets bästa

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fördomar är till för att bekräftas

Idag berättade en tjej för mig en historia om fördomar som gjorde mig väldigt ledsen. En historia som vittnar om trångsynthet och sökande efter bekräftan på denna trångsynthet. Min vän som är utlandsfödd hade nyligen bosatt sig i Sverige och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment