Barnets bästa

  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 9
    Du har rätt att vara med dina föräldrar, om det inte skulle vara dåligt för dig.
    Du har rätt att växa upp hos dina föräldrar. Om det är möjligt.
Barnkonventionen har ratificerats av Sverige; det innebär att Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen i princip som om den vore lag. Men det finns många saker som hindrar att barnkonventionen följs i enskilda fall. Bland annat i detta fall som jag har fått återberättat.
Det gäller en minderårig flyktingtjej ifrån Somalia, låt oss kalla henne Hayati, som sedan mer än ett års tid har haft uppehållstillstånd i Sverige och nu vill återförenas med sin familj, bestående av mamma och syskon. Förvaltningsdomstolen som har hand om tvister mellan enskilda och myndigheter gav henne rätt till familjeåterförening, men migrationsverket gav henne avslag på sin ansökan. De uppgav som skäl att hennes familj inte kan styrka sin identitet p.g.a. att Somalia är en kollapsad stat, något som inte hindrade migrationsverket från att ge Hayati uppehållstillstånd. Det finns sätt att styrka en berättelse även då papper saknas, bl.a. har migrationsverket experter på det somaliska språket som kan avgöra om dialekten överensstämmer med den asylsökandes berättelse om var hon/han kommer ifrån (vilket kan vara avgörande för om migrationsverket anser området vara konfliktdrabbat eller ej). Dock har redan denna koll gjorts på Hayati och ett enkelt DNA-test skulle räcka för att styrka moderns och syskonens släktskap med henne, men migrationsverket vill inte. Frågan är varför?
Det är bara en dålig ursäkt då även Förvaltningsrätten föreslog ett DNA-test innan de skickade vidare sin dom till migrationsverket, vilket borde ge DNA-testet som lösning en viss legitimitet. Migrationsverket borde enligt barnkonventionen göra allt i sin makt för barnets, Hayatis, bästa och för familjeåterförening. Att ge avslag på Hayatis ansökan bryter mot barnkonventionen och internationell rätt.
Jag förstår att det är viktigt att styrka sin identitet vid asylärenden, men i detta fall är faktiskt inte moderns och syskonens identitet det viktigaste, utan det är släktskapet med Hayati som borde vara i fokus. Det är för Hayatis skull som modern och syskonen har rätt att komma till Sverige, då Hayati riskerar sitt liv om hon flyttar tillbaka till familjen i Somalia. Det känns som att migrationsverket i detta fall har glömt det…


Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fördomar är till för att bekräftas

Idag berättade en tjej för mig en historia om fördomar som gjorde mig väldigt ledsen. En historia som vittnar om trångsynthet och sökande efter bekräftan på denna trångsynthet.

Min vän som är utlandsfödd hade nyligen bosatt sig i Sverige och skulle för första gången sedan hon kommit gå och shoppa lite saker hon behövde: en väska och lite nagellack. Hon gick till en affär där det fanns ett gott utbud av båda och valde först ut en väska. Det hör lite till historien att hon redan bar en väska utöver den nya väska hon skulle köpa. Sedan efter att ha valt väska valde hon ut ett antal nagellack som hon lade i sin nyfunna väska. Genast antog personalen att denna flicka med utländskt utseende skulle snatta mitt framför deras ögon. Istället för att avvakta och stoppa en eventuell snattning tillkallades polis. Sedan iakttogs min vän och medföljande kompis under resten av sin shoppingtur av poliser. Min vän blev rädd och undrade varför hon blev iakttagen men tog sig ändå tid att gå runt i affären och se på utbudet som där fanns. När hon tillslut närmade sig kassan och skulle lämna fram varorna praktiskt taget ryckte kassörskan till sig väskan så att min vän inte fick chans att visa att hon är hederlig och ville betala för nagellacken inuti också, trots att kassörskan mycket väl var medveten om varorna i väskan (min vän hade som sagt iakttagits). Efter någon minuts språkförbistring lyckades ändå min vän visa upp innehållet och kassörskorna, som alla följde “dramat” med spänning, brast ut i skratt för det gick väl upp för dem att min vän bara använt väskan som shoppingbag inte som gömställe för snatterigods. Ändå blev min väninna kollad på sitt kvitto på vägen ut. Traumatiserade och med en känsla av att ha gjort så mycket “fel” när de shoppat att polisen måste tillkallas, vågade inte min vän shoppa på ett bra tag igen..

Vad som slog mig mest med historien var ändå kassörskans agerande, att hon inte gav min vän chans att plocka fram varorna utan ville bara få bekräftat att min vän visst inte tänkte betala för nagellacken! Plus att ingen lade märke till att min vän redan hade en väska som hade varit mer passande att snatta med om det var det hon hade varit ute efter! På samma sätt bekräftas alla föreställningar, goda och dåliga, genom att vi bara ser vad vi vill se och agerar i riktning mot att det vi tror ska ske, sker. Som en självuppfyllande profetia som implementeras på andra.

Fördomar vill tyvärr bli bekräftade.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The social network

I just saw a great movie about one of my generations greatest hobbies: facebook! 🙂 Made me think about the beauty of technology…

Me myself I suck at technology and stuff but I can’t help to be fascinated by the progressive time I find myself living in. This is the technological age, the facebook era. I even found myself thinking the other day that human rights and world peace could best be implemented by engineers. I was reading the newspaper about Qaddafi and the happenings in Lybia when we had a break in Physics. All of a sudden the whole class was caught up in a discussion about politics, which might seem far from Physics, but to me it seemed so natural. “Of course,” I said. “Now I know how to create world peace and a climate of human rights, through Physics!” How, one might ask? Well, Lybia is really a hot topic in the world because of its’ shares of oil. As was Iraq. As have many conflicts got aspects of power over energy, someone even said that the conflict between Palestine and Israel has to do with water supplies. When Al Gore won the Nobel peace prize, my mother asked me why, when he is talking about the climate? To me the connection was obvious, when water sources dry up, every last drop of water will be essential and worth fighting for, bringing even more conflict into this torn world. What the children of before who are grown ups today have forgotten is what the Lion King taught us even before we started to care for politics: there is a circle of life. We cannot destroy the circle of life, we have to respect it and develop our technology to best use what mother earth gave us, which doesn’t mean exploiting it. One of todays’ greatest peace questions is that of the energy. That is why I believe in the crucial part of engineers in creating new better technology to solve the question of energy and also peace.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Avatar

Avatāra is sanskrit meaning “descend”. It refers to when gods take the shape of human beigns, as Jesus is said to be the incarnation of God. In terms of science fiction Avatar more or less means “a representation of a person”, hence the name of the popular sci-fi movie. My entry today is a reflection of that same movie…

The movie has a message on many levels, both entering the field of nature and ecology as well as of humanity. Maybe it is because the two are so closely interlinked, fact is that humans cannot survive without nature. The movie, as I see it, is a reflection of colonization and the justification of war through claiming certain resources.

The Na’vi people – the natives in the movie – live in harmony with nature and all living beigns. Even when they kill an animal they do it as peaceful and painless as they can, thanking the animal for giving its life for the well-beign of the Na’vi. The humans – the colonizers – on the other hand, need a subject of energy to take care of the bruised Earth they have left for better luck on Pandora (another planet). Instead of learning from their mistakes on Earth, they try to extract resources in Pandora without any respect of the ecology there, but the Na’vis won’t let that happen. Nore will the Avatars, which are cross overs of humans and Na’vis, controlled by humans.

Although the plot is very predictable and in some ways simple, its message is very complex, as I see it. The message of not exploiting the world and not fighting over resources is something we need to be reminded of every day. Even at breakfast occasional battles over the last piece of ham or whatever may be in your hungry interest take place. And while taking a shower it is easy to forget how precious the fresh water falling on your face is. Sustainability is a complex matter, but a matter of great importance. To me, it is almost like religion. My religion is peace and harmony.

Peace is so much more than the absence of war.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I should be sleeping..

..but instead I am awake listening to the beautiful creative people at Musikhjälpen, they amaze me! So many people contributing in so many ways, either by giving money directly or indirectly through putting something they have to auction or by doing something to collect money that they later hand over to Musikhjälpen. When it comes to charity people can be so creative and also so very generous. I wanted to perform as a street musician for a day – suitable for the Music Help cause – but I am unfortunately not feeling very well. Although there are still two days left, maybe I am up to the cause this weekend.. Hmm…

Charity is fun! Sharing is fun! Contributing to a better world is even more fun!

I just want to praise once again all the wonderful people who have contributed to Musikhjälpen, I want to surround myself with people just like you – you make my heart warm in these cold dark times (which are beautiful in their own way). Your creativeness has grown a seed in my heart of hope. I hope to keep up your good work one day, maybe tomorrow?

At least I wished for a song and helped out with some money, I dedicated it to my friends in Karlstad, cause I will always think of you hearing this beautiful tune…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Music gets me back on track

This entry I want to praise the Swedish radio programme Musikhjälpen – which means “The Music Help”. The idea is that three people are trapped in a glass house for six days hosting Musikhjälpen while collecting money for charity. You can wish a song and donate an optional amount of money whereas spreading the joy of music and charity at the same time. I believe in bringing a joyful aspect to helping, instead of being overwhelmed of all the tragedy in the world, as you can be when faced with people who need help and charity. I believe that you will achieve so much more with a smile on your lips than with tears on your cheeks. Of course I think you should have compassion with the people whom you aim to help, but it is important to help with a joyful heart and have a source of happiness where you can find the strength to keep on doing good deeds. I love helping out but sometimes life is overwhelming, and then a few days a year Musikhjälpen helps me get back on track again.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What’s your name?

Have you ever thought about your name and what it means? Why did your parents give it to you? What does it mean to them? What has it meant to you? Are you proud or maybe ashamed of it?

All these questions may seem to lead nowhere, but fact is that our names mean so much. They bear our culture, our heritage, our family line, our religion of birth. They may bear hopes and requierements, meaning the beautiful one, others meaning the knowledgeable one, others refering to religious qualities or virtues. But most of all, they bear our identities.

I am Terèse. I am not very happy about my name, but my name is me. Terèse is who I am. I live in the country of my parents, so the pronunciation has never been a problem. Although when I meet foreigners who can’t pronounce it I sometimes present myself as Teresa, which sounds good in English as well as in Spanish. It never bothered me to be called something else, but on the other hand I was never forced to change my name, I do it voluntarily.

In occupied parts of the world, your name isn’t an obvious expression of your heritage, but many times the expression of your occupation. Your name as well as your language is suppressed, in the same way as your identity is ignored and bypassed by occupying powers. The Convention on the Rights of the Child (CRC) claims every childs right to his/her name and identity. CRC also claims that no child should be discriminated against, which too many times is the case when it comes to occupied peoples’ names and identities. But also in Sweden there is great discrimination against people with foreign names, making it hard for children of immigrant parents to feel proud of their heritages and names.

It is crucial to our self-esteem to be proud of who we are, and our names are a key to our identities. So the next time you meet someone new, instead of asking where he/she lives, ask where he/she got his name from, it may be a start of a great friendship..

Posted in Uncategorized | Leave a comment